Vel bygd:
Adressutal:
Matr.nr.:
Markatalsbygd:
Bygningsnr.:
Bygningsheiti:
x, y (fotm):
x, y (utm):
long, lat:
Adressueindir
Tal av adressueindum:
LtalFull adressaHæddHurðStovnað dagf.